සිලිකොන් බිබ්

silicone bib

YUESICHUANG සිලිකොන් බිබ්ස් හැඩගස්වා ඇති, සියල්ල අල්ලා ගන්නා මල්ල සහ පහසු, පිසදැමීමේ මතුපිට ඉක්මනින් පිරිසිදු කිරීමට උපකාරී වේ.කල්පවත්නා, වෙනස් කළ හැකි ගැලපීමක් සඳහා ශක්තිමත් කරන ලද බොත්තම් සිදුරු සමඟින්...... මෙම හොඳම සිලිකොන් බිබ් ළදරුවන්ගේ ඇඳුම් ආයිත්තම් අඩුවෙන් රෙදි සේදීමට සහ ආහාර වේලාව විනෝදජනක කිරීමට නවීන වර්ණ හා නැවුම් මෝස්තර රැසකින් ලබා ගත හැකිය!